ស្នាដៃ

នេះជារឿងខ្លីៗមួយចំនួនដែលខ្ញុំ​បាន​បកប្រែ និង​និពន្ធដោយខ្លួនឯង។ សង្ឃឹមថា​អ្នកអាន​បាន​អាន​ហើយ ជួយបញ្ចេញមតិយោបល់​កែតម្រូវ​បន្ថែមទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​ស្នាដៃនេះ​កាន់​តែ​រីកចំរើនឡើងថែមទៀត។ សូមអរគុណទុកជាមុន សម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាអាន និងជាពិសេស​ផ្ដល់ជាយោបល់​ដល់ខ្ញុំ​។

កំហុស

(កំពុងកែប្រែ) ឈ្មួញកំពូលប្រាជ្ញា

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s