ការិយាល័យ៖ របៀបផ្ទេរការងារទៅបុគ្គលិកជំនួសថ្មី

new-jobពេញមួយជីវិតការងារ មនុស្សម្នាក់ៗតែងតែធ្វើការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯង និងទទួលយកបទពិសោធន៍ថ្មីៗជានិច្ច។ តាមបទពិសោធន៍ និងទំលាប់ធ្វើការនៅការិយាល័យ ក្នុងការចាកចេញពីការងារមួយទៅតួនាទីថ្មី ឬទៅកន្លែងថ្មីទៀត អ្នកត្រូវធ្វើការផ្ដល់ដំណឹងទៅកាន់ប្រធានរបស់អ្នកមួយខែមុន សម្រាប់អ្នកធ្វើការនៅកន្លែងមួយលើសពីកំឡុងពេលសាកល្បងការងារ ឬ ពីរសប្ដាហ៍មុន សម្រាប់អ្នកធ្វើការក្នុងកំឡុងពេលសាកល្បងការងារ។ ជាទូទៅ ការសាកល្បងការងារគឺមានរយៈពេល ៣ខែប៉ុណ្ណោះ តែកន្លែងធ្វើការនីមួយៗមានគោលការណ៍ខុសៗគ្នា។ ជាទូទៅការចាកចេញទៅ តម្រូវឲ្យមានអ្នកថ្មីមកជំនួសតំណែងអ្នក ដូច្នេះអ្នកត្រូវមានតួនាទីក្នុងការផ្ទេរតួនាទី ឬបង្វឹកការងារទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មីនោះ។ ដូច្នេះខាងក្រោមនេះ ជារបៀបវារៈសាមញ្ញមួយក្នុងការផ្ទេរការងារ។

ក្នុងការផ្ទេរការងារ អ្នកអាចបែងចែកការងារជាបីតំណាក់កាល៖ មួយខែមុនចាកចេញ កំឡុងពេលមួយខែចុងក្រោយ និងក្រោយចាកចេញពីការងារ។

មួយខែមុនពេលចាកចេញពីការងារ

ក្រោយពេលដែលអ្នកដាក់ពាក្យចាកចេញពីការងារចាស់ ឬទទួលតំណែងថ្មី ប្រធានរបស់អ្នក ឬប្រធានផ្នែកធនធានមនុស្សនឹងប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកថ្មីមកជំនួសតំណែងអ្នក។ ក្រោយពីមានអ្នកថ្មីមកជំនួសការងារអ្នកហើយ អ្នកត្រូវមានតួនាទីផ្ទេររាល់ការងារដែលអ្នកមានទាំងប៉ុន្មានទៅកាន់បុគ្គលិកថ្មី។ ក្នុងការធ្វើបែបនេះ អ្នកត្រូវមានបញ្ចីរាយតួនាទីធំ និងតួនាទីតូចៗប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។ ការធ្វើបែបនេះងាយស្រួលក្នុងការរៀបលំដាប់លំដោយ និងជួយឲ្យអ្នកអាចត្រួតពិនិត្រមើលថាអ្នកមិនបានភ្លេចចំនុចណាមួយឡើយ។ នេះជាចំនុចតូចៗដែលអ្នក “គួរ” ធ្វើ៖

 • ផ្ញើសារអេឡិចត្រូនិចស្វាគមន៍បុគ្គលិកថ្មី
  • បញ្ជាក់ពីគោលបំណងក្នុងការផ្ទេរការងារទៅកាន់គេ
  • ផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធនឹងអង្គភាព
  • ឯកសារណែនាំដែលទាក់ទងនឹងការងារ
  • និងណាត់ថ្ងៃ និងពេលវេលាណាត់ជួបដំបូង។
 • ថ្ងៃណាត់ជួប៖
  • ប្រគល់បញ្ជីការងារប្រចាំថ្ងៃដែលអ្នកបានរៀបចំទៅឲ្យគេ
  • ពន្យល់ពីការងារនីមួយៗ គន្លឹះងាយៗ បទពិសោធន៍ខ្លីៗ
   • តួនាទី
   • ជំហ៊ានតូចៗតាំងពីការចាប់ផ្ដើមរហូតដល់បញ្ចប់ការងារនោះ
   • ឯកសារចាំបាច់ ឬដំណើរការការងារ បុគ្គលដែលត្រូវទាក់ទងដើម្បីបំពេញការងារនោះ
   • កាលវិភាគការងារ
  • ផ្ដល់ឪកាសក្នុងការសួរសំនួរ
  • ប្រាប់គេថា គេនឹងត្រូវរៀនការងារពីអ្នកក្នុងកំឡុងពេលមួយរហូតដល់អ្នកចាកចេញ

កំឡុងពេលធ្វើការមួយខែចុងក្រោយ

 • ក្នុងកំឡុងពេលនេះ អ្នកត្រូវមានតួនាទីណែនាំ បង្វឹកគេពីការងាររបស់អ្នក។

ក្រោយចាកចេញពីការងារ

 • នៅថ្ងៃចុងក្រោយ អ្នកអាចជួបគេផ្ទាល់ ដោយធ្វើការណែនាំចុងក្រោយ ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវមតិកែលម្អរាល់កង្វះខាត សរសើរ និងផ្ដល់នូវជំនួយក្រៅផ្លូវការតាមអ៊ីម៉េល ឬទូរសព្ទនៅពេលដែលគេមានចម្ងល់ផ្សេងៗ។ ជាការល្អក្នុងការរក្សាទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមក។

នៅកន្លែងធ្វើការនីមួយៗមានរបៀបនៃការធ្វើការខុសៗគ្នា។ ជួនកាលមិនមានការផ្ទេរការងារ ឬតួនាទីបែបនេះទេ។ យ៉ាងណាម៉ិញការធ្វើបែបនេះ នៅតែមានប្រយោជន៍សម្រាប់បុគ្គលិកថ្មីទោះបីជាគេមានជំនាញ ឬចេះការងារស្រាប់ក៏ដោយ ដោយហេតុថាបទពិសោធន៍ធ្វើការរបស់គេពីមុនអាចនឹងខុសពីកន្លែងថ្មីនេះ។ នៅពេលដែលគាត់យល់ពីការងាររបស់គេទាំងស្រុងហើយ គេអាចកែប្រែទម្លាប់នៃការធ្វើការទៅតាមរបៀប ឬវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេបាន។ ម្យ៉ាងការជួបគ្នាបែបនេះក៏អាចឲ្យគេសម្របខ្លួនបានលឿន និងងាយស្រួលជាមួយបរិយាកាសកន្លែងធ្វើការថ្មី ក៏ដូចជាអាចចែករំលែកនូវវប្បធម៌ធ្វើការនៅកន្លែងថ្មីផងដែរ។

សង្ឃឹមថាអត្ថបទនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់និស្សិតដែលគាត់ត្រៀមចូលធ្វើការថ្មី ក៏ដូចជាបុគ្គលិកថ្មីផងដែរ។ ម្យ៉ាងការងារម៉ដ្ឋចត់ក៏បញ្ជាក់ពីស្ទីលធ្វើការបែបសម័យទំនើបប្រកបដោយលក្ខណៈអាជីពផងដែរ។ សូមស្វាគមន៍រាល់សំនួរផ្សេង ខ្ញុំនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបសំនួររបស់អ្នកនៅក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិខាងក្រោម។

ប្រភពអត្ថបទ និងនិពន្ធដោយ៖

លោក មួង វ៉ាន់ឌី

មន្ត្រីផ្នែកប្រតិបត្តិនៅអង្គការ អាយ ឌី អ៊ី

 

 

Advertisements

Le Me on PchumBen

It’s been a while I haven’t written anything on this blog. So now it’s time to write it again.

At my workplace it seems so quiet because everyone is having holidays and we are going to have one week off for “Ancestors’ Day” or “PchumBen”. One of my colleague, Vishal, will go to Thailand. Miriam will go to Vietnam. Some are staying in Phnom Penh with great plan. However, le me haven’t decided yet.

I don’t think it is a good time to go out when I have injuries with my hand during my fieldwork last last week. It’s a small cut with blood flowing as hell and a big disaster. My worst experience working at the field. I got two stitches on my wrist. My colleague, Vishal, paid $10 for that. My director paid $150 for that broken glass slide door. Damn slippery! Bad bathroom experience. 😦 Actually, this should be written in a separate post. But, yeah! Who cares?

de30f-img_1292

I’m thinking of doing some polishes with my novel writing or hanging out with my gf. Or maybe spending solid and useful time learning about HCD. That’s how I’m going to spend my holidays. How about yours? Wish everyone a safe and happy trip during PchumBen Days. 😀

Extroverted Design Thinker

This morning, I learn something called “Extroverted Design Process”.

The definition is that I force myself to articulate my ideas to someone else in words or sketches, I am inadvertently advancing my thinking. Now to be candid, I have to realise who I am. I don’t have to hide it to myself. I am an introvert design thinker.

Through the definition above, I can force myself to eloquent my ideas to other people from now on.