កសិកម្មសរីរាង្គ

ការងាររបស់ខ្ញុំមានទាក់ទងនឹងកសិកម្មច្រើន ដូច្នេះថ្ងៃនេះ ខ្ញុំសូមជូនអត្ថបទមួយដែលទាក់ទងនឹងកសិកម្មសរីរាង្គ។

Screen Shot 2016-07-11 at 12.09.02 PM

តើកសិកម្មសរីរាង្គគឺជាអ្វី?

ការដាំដំណាំសរីរាង្គជាការដាំដំណាំស្របទៅតាមធម្មជាតិ ជាជាងការធ្វើផ្ទុយពីធម្មជាតិ។ ការដាំដុះប្រភេទនេះរួមមានការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសយ៉ាងណាដើម្បីទទួលបានទិន្នផលល្អដោយមិនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទៅដល់បរិស្ថានធម្មជាតិ ឬមនុស្សដែលរស់នៅ និងធ្វើការជាមួយវា។ វិធីសាស្ត្រ និងសម្ភារៈដែលកសិករដំណាំសរីរាង្គប្រើប្រាស់គឺមានសង្ខេបដូចខាងក្រោម៖

 • ដើម្បីរក្សា និងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវទម្រង់ និងជីជាតិដី
 • ការប្រើប្រាស់ឡើងវិញ និងធ្វើកំប៉ុស្តជាមួយកាកសំណល់ដំណាំ និងលាមកសត្វ
 • ដាំដំណាំឲ្យត្រូវនឹងដី និងពេលវេលា
 • ដំណាំឆ្លាស់
 • ដំណាំគម្របដី និងពពួកសណ្ដែក
 • គ្របដី

ការគ្រប់គ្រងកត្តាចង្រៃ ជំងឺ និងស្មៅ

 • យកចិត្តទុកដាក់លើផែនការ និងជម្រើសដំណាំ
 • ប្រើពូជធន់នឹងជំងឺ
 • អនុវត្តការដាំដុះឲ្យត្រឹមត្រូវ
 • ឆ្លាស់ដំណាំ
 • ជម្រុញឲ្យមានពួកប្រេដាក់ទ័រមានប្រយោជន៍ឲ្យស៊ីកត្តាចង្រៃ
 • បង្កើនឲ្យមានចម្រុះភាពនៃហ្សេនេទិច
 • ប្រើថ្នាំពុលធម្មជាតិ

កសិដ្ឋានសរីរាង្គគួរតែ

 • យកចិត្តទុកដាក់ពីការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹក
 • មានរោងចិញ្ចឹមសត្វល្អ

ដំណោះស្រាយទំនើបចំពោះកសិដ្ឋាន៖

កសិដ្ឋានសរីរាង្គមិនមែនមានន័យថា យើងកំពុងដើរត្រឡប់ក្រោយនោះទេ។ វិធីសាស្ត្រកសិដ្ឋានជាច្រើនដែលបានប្រើកាលពីមុន ក៏នៅតែមានប្រយោជន៍រហូតដល់សព្វថ្ងៃ។ កសិដ្ឋានសរីរាង្គជ្រើសរើសវិធីសាស្ត្រល្អៗទាំងនោះ ហើយរួមបញ្ចូលជាមួយចំណេះដឹងបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបផងដែរ។

កសិដ្ឋានសរីរាង្គមិនបោះបង់ចោលកសិដ្ឋានបណ្ដោយតាមធម្មជាតិនោះទេ។ ពួកគេប្រើចំណេះដឹង បច្ចេកទេស និងសម្ភារៈដែលមាន ដើម្បីធ្វើការជាមួយធម្មជាតិ។ ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ កសិករបង្កើតឲ្យមានផាសុកភាពដែលសមតុល្យរវាងធម្មជាតិ និងកសិដ្ឋាន ដែលដំណាំនិងសត្វ អាចធំលូតលាស់បានល្អ។

ដើម្បីក្លាយជាកសិករសរីរាង្គជោគជ័យ កសិករមិនត្រូវមើលឃើញសត្វល្អិតទាំងនោះសុទ្ធតែជាសត្វចង្រៃនោះទេ ហើយរុក្ខជាតិដែលមិនបានដាំសុទ្ធតែជាស្មៅចង្រៃនោះទេ និងដំណោះស្រាយសម្រាប់គ្រប់បញ្ហាទាល់តែថ្នាំពុលគីមីនោះទេ។ គោលបំណងគឺមិនមែនលុបបំបាត់ចោល កត្តាចង្រៃទាំងស្រុង ឬគ្មានស្មៅសោះនោះទេ។ ប៉ុន្តែវាគួរមាននៅក្នុងកម្រិតទាប ឬក្នុងកម្រិតមួយអាចទទួលយកបាន និងបង្កើតផលបានល្អ។

ការបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យារួមគ្នា

នៅលើកសិដ្ឋានសរីរាង្គ ជាធម្មតាបច្ចេកទេសនីមួយៗ វាមិនគួរប្រើតែមួយមុខនោះទេ។ កសិករគួរប្រើបច្ចេកទេសជាច្រើន រួមគ្នាក្នុងពេលតែមួយដើម្បីឲ្យវាធ្វើការជាមួយគ្នា ដើម្បីផលប្រយោជន៍កម្រិតខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍៖ ការប្រើប្រាស់ដំណាំគម្របដី និងការយកចិត្តទុកដាក់លើការដាំដុះ វាអាចគ្រប់គ្រងស្មៅបានយ៉ាងល្អប្រសើរ។

ហេតុអ្វីក៏យើងគួរតែជាកសិដ្ឋានសរីរាង្គ?

 • កសិដ្ឋានសរីរាង្គផ្ដល់ប្រយោជន៍យូរអង្វែងចំពោះមនុស្ស និងបរិស្ថាន។

កសិដ្ឋានសរីរាង្គមានគោលបំណង៖

 • បង្កើនជីជាតិដីឲ្យបានយូរ
 • គ្រប់គ្រងសត្វល្អ និងជំងឺដោយមិនប៉ះពាល់បរិស្ថាន
 • ធានាថាទឹកនៅស្អាត និងសុវត្ថិភាព
 • ប្រើប្រាស់ធនធានដែលកសិករមានស្រាប់ ដូច្នេះកសិករប្រើលុយតិចដើម្បីទិញផលិតផល
 • ផលិតសារធាតុចិញ្ចឹម ចំណីសម្រាប់សត្វ និងមានគុណភាពខ្ពស់ លក់ក្នុងតម្លៃល្អមួយ

ទំនើបកម្មកសិកម្មជាមូលហេតុនៃបញ្ហាជាច្រើនរួមមាន៖

 • ការប្រើប្រាស់ជីគីមីរយៈពេលយូរជាលទ្ធផលនៅក្នុងដី ធ្វើឲ្យសារធាតុមមោកធ្លាក់ចុះ និងងាយបាត់បង់តាមខ្យល់ និងភ្លៀង
 • ការពឹងតែទៅលើជីគីមី យើងត្រូវបន្ថែមជីជារៀងរាល់ឆ្នាំ ដើម្បីទទួលបានទិន្នផលដដែល
 • ថ្នាំពុលគីមី អាចឋិតនៅក្នុងដីរយៈពេលយូរ និងចូលទៅក្នុងខ្សែចង្វាក់អាហារ ហើយពួកវារីកលូតលាស់នៅក្នុងរាងកាយសត្វ និងមនុស្ស ដែលជាបញ្ហានៃសុខភាព។
 • សារធាតុគីមីបំផ្លាញមីក្រូសរីរាង្គនៅក្នុងដី ដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យដីខ្សោះជីជាតិ
 • កត្តាចង្រៃ និងជំងឺ បានក្លាយជាបញ្ហាដែលលំបាកទៅៗ ក្នុងការគ្រប់គ្រងដោយសារតែស៊ាំទៅនឹងថ្នាំគីមី។
 • ចំនួនសត្រូវធម្មជាតិ បានកាត់បន្ថយ ដោយសារតែការប្រើប្រាស់ថ្នាំពុលគីមី និងការបាត់បង់ជម្រក។

ស្រាវជ្រាវ និងបកប្រែដោយ ឌីយ៉ា

ប្រភេទអាជីវកម្ម

ប្រភេទ​អាជីវកម្ម​ដែល​សហគ្រិន​ត្រូវ​ជ្រើសរើស​នៅពេល​បង្កើត​អាជីវកម្មដំបូងមាន​បី​ប្រភេទត្រូវពិចារណាគឺ

 • ក្រុមហ៊ុន​ឯកកម្មសិទ្ធិ (Sole Proprietorship)
 • ក្រុមហ៊ុន​សហកម្មសិទ្ធិ (Partnership)
 • ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម (Corporation)

ក្រុម​ហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធ ជាប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម​ដ៏សាមញ្ញ​ជាងគេ​ ដែល​មនុស្សម្នាក់​ជាអ្នក​ប្រតិបត្តិ​ពាណិជ្ជកម្មមួយ។ ក្រុមហ៊ុនឯកកម្មសិទ្ធិមិនមែន​ជា​ស្ថាប័ន​ស្រប​ច្បាប់នោះឡើយ​ ពោលគឺ​មនុស្ស​ម្នាក់​អាច​ធ្វើជា​ម្ចាស់​អាជីវកម្មមួយបាន ហើយ​ម្នាក់នោះជាអ្នកទទួលខុស​ត្រូវ​រាល់​បំណុល​របស់​ខ្លួន។

ក្រុមហ៊ុន​សហកម្មសិទ្ធិ ជា​ប្រភេទពាណិជ្ជកម្ម​ដែល​មាន​ការ​ចូលរួមទុនពីដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​ច្រើន​លើសពីពីរនាក់។ ដៃគូពាណិជ្ជកម្ម​អាចជា​បុគ្គល ពាណិជ្ជកម្ម អង្គការ​មិនគិត​ប្រាក់ចំណេញ សាលា រដ្ឋាភិបាលជាដើម។

ក្រុមហ៊ុន​សាជីវកម្ម ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ស្រប​ច្បាប់​ដែល​គ្រប់​គ្រងដោយអ្ន​ក​ដឹក​នាំម្ចាស់​ភាគហ៊ុន​ជា​ច្រើននាក់។ ក្រុម​ហ៊ុន​​សាជីវកម្ម​ ទទួលខុស​ត្រូវដោយ​ស្រប​ច្បាប់​ចំពោះ​​សកម្មភាព​និង​បំណុល​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ មិនមែន​ម្ចាស់​ភាគ​ហ៊ុននោះទេ។

បើក​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ? (របាយ​ការ​ណ៍​គំរូ)

គំរូ​ពី​

Phnom Penh New Restaurant

A. ការកំនត់ និងឥរិយាបថនែពានីជកម្ម BusinessAttribute&Characteristic

បច្ចុប្បន្ននេះដោយសារតែប្រទេសជាតិមានសន្តភិពា និងរីកចំរើនគ្រប់វិស័យដែលមានភ្ញ៉ៀវទេសចរណ៏ចូលមកកំសាន្ត ច្រើន និងមានការបង្កើតនូវផលិតផលនិងសេវាកម្មច្រើនមានដូចជា HotelRestaurant ជាដើមដែលជាតំរូវការភ្ញ៉ៀវបរទេស និងភ្ញៀជាតិ ។ ដោយមើលឃើញហេតុនេះហើយទើបពួកយើងសំរេចចិត្តសហការគ្នាបង្កើតនៅហាងមួយកន្លែងដែលដាក់ ឈ្មោះថា   ភ៉ោជនីយដ្ធានភ្នំពេញថ្មី រឺ (Phnom Penh New Restaurant ).

១. សកម្មភាព Activity

ភោជនីយដ្ឋានយើងមានបំរើនិងលក់បាយសាច់មាន់ សាច់គោសាច់ជ្រូក បាយឆាគុយទាវមីឆាស៊ុបមី ព្រមទាំងកាហ្វេ ស្រាបៀរ និងភេសជ្ចគ្រប់ប្រភេទ ។  Phnom PenhNew  Restaurantមានម្ហ្ហ្ហួបួកាម៉ុងដល់ទីកន្លែង ។  ក្នុងការបង្កើត ភោជនីយដ្ឋាននេះ គឺត្រូវករាជួលផ្ទះមួយកន្លែងដែលមានតំលៃ ៥៥០ដុល្លា ក្នុងមួយខែ ។ ចំនែកសំភារៈវិញមានដូចជា ទូទឹកកកសំរាប់ដាក់សាច់ ម៉ាស៊ីនឆុងកាហ្វេនិងធុងដាក់កាហ្វេកង្ហា Computer ក្បាលអិល ស៊ីឌីតុកទូនិងឧបករណ៏តុបតែង ភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗទៀតជាច្រើន ។ ម៉្យាងទៀតក្នុងការដំណើរការនេះគឺទាមទារការជួលបុគ្គលិកចំនួនដល់ទៅ ៨ ទៅ ១០ នាក់ ក្នុងការបំពេញកិច្ចការនេះក្នុងុនោះមានដូចជា អ្នករត់តុ៤នាក់ អ្នកគិតលុយ១នាក់ អ្នកគណនេយ្យ ១នាក់ មេការ ចុងភៅ២នាក់ និងផ្នែកផ្សែងជាច្រើនទៀត។

សរុបមកការបង្កើតអាជីវកម្មលើកដំបូងនេះគឺមានការវិនិយោគទុនដែលទឹកប្រាក់ចំនួនត្រឹមតែ ៨៥០០ដុល្លា ប៉ុណ្ណោះក្នុង អាជីវកម្មនេះ។

២. តំបន់ដែលអនុវត្តការងារ Location                                                 

ភោជនីយដ្ឋន្ឋានេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី ៣០ ខែ មិនា ឆ្នាំ ២០១១  េដាយមានការអនុញ្ញាតពី ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ដែលមានចូលរួមបងប្អូនហើយមានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ១២៣Eo ផ្លូវ២៤៦ សង្កាត់បឹងកក ខ័ណ្ឌទួលគោក ក្រុងភ្នំពេញ។

៣.អតិថិជន Customer

ចំពោះអតិថិជនវិញភោជនីដ្ឋឹនាយើងខ្ញុំ សំដៅទៅលើអតិថិជនទូទៅនឹងទទួលយ៉ាងយកចិត្តទុក្ឌដ្ឌាក់ ដោយមាន សេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តទាំងក្នុងហាង និងម្ហូបកាម៉ុងទៅដល់គេហដ្ឋាន។ ហាងរបស់យើងនិងធ្វើអោយកាន់តែប្រសើរទ្បើង និងមានសន្ទុុះ ។ ចំនែកបុគ្គលិកវិញមានការស្លៀកពាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវមានឯកសណ្ឋានរបស់ភោជនីយដ្ឋានបានយ៉ាងស្អាតបាត ទៀតផង ។ និងមានគុណភាពខ្ពស់ហើយមានទំនាក់ទំនងបានរហ័សទៅគ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនធ្វើអោយអតិថិជនខកចិត្ត ឡើយ ។

៣.ក ការគំណត់គុណតំលៃ Indentifying Values

ការកំណត់គុណតំលៃរបស់ ភហនៀម ភនេហ នេឹ ស្រេត៉ារានតមាន៤ សំខាន់គឹ

 • សេវាកម្មអតិថិជន Customers Service
 • ការច្នៃប្រឌិត Innovation
 • គុណភាព Quality
 • បច្ចេកវិទ្យា Technology

៣.ខ  សេវាកម្មអតិថិជន Customers Service

មានភាពរុះរាយរាក់ទាក់  ស្មោះត្រង់ មានភាពរហ័សទាន់ចិត្តដល់ទីកន្លែងក្នង្ញុការដឹកជញ្ជូន ទទួលការដូរសង់ប្រាក់វិញ នូវអាហារគ្មានអនាម័យដែលមិនល្អ និងការវិចខ្ចាប់មិនបានត្រឹមត្រូវរឺហួសពេលវេលាកំណត់ ដោយភាពរីករាយ  និងរហ័ស ។

៣.គ  ការច្នៃប្រឌិត Innovation

Phnom Penh New Restaurant មានយុទសាស្ត្របង្កើតបន្ថែមនិងកែច្នៃនៅមុខម្ហូបដែលធ្វើអោយសេវាកម្មនៃ អាហារកាន់តែមានភាពទាក់ទាញដែលធ្វើអោយភ្ញៀវមានការចាប់អារម្មណ៏់ បង្កើតនៅយុទ្ឋសាស្ត្រថ្មីៗ ក្នុងការលក់នៅអាហារ ស្រាបៀរនិងភេសជ្ចអោយមានកំរិតខ្ពស់ និងទាក់ទាញអតិថិជនអោយបានច្រើនពោលគឺអាហារត្រូវតែស្អាត និងមាន អនាម័យល្អ មានរសជាតិឆ្ងាញ់ ហើយមានការទទួលស្គាល់ពីភ្ញៀវគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ទៀតផង។

៣.ឃ  គុណភាព Quality

អាហារត្រូវតែមានគុណភាពល្អ គ្មានសារធាតុគីមី ស្អាតមានអនាម័យ និងការវេចខ្ចប់ត្រឹមត្រូវសំរាប់ផ្គត់ផ្គងដល់ អតិថិជន ជាពិសេសស្អាតជានិច្ច ។ Continue reading “បើក​ភោជនីយ​ដ្ឋាន​មួយ​ត្រូវ​ធ្វើ​អ្វី​ខ្លះ? (របាយ​ការ​ណ៍​គំរូ)”

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សេចក្តីផ្តើម និងប្រវត្តិនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

១. សេចក្តីផ្តើមនៃទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ក. និយមន័យ

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ គឺជាទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយ ជាមួយរដ្ឋអធិបតេយ្យមួយទៀត ឬជាមួយអង្គារអន្តរជាតិ ឬជាមួយបុគ្គលសំខាន់ៗ ឬជាមួយសាជីវកម្មអន្តរជាតិ ឬក៏សំដៅលើសកម្មភាពទាក់ទងគ្នារវាងតួអង្គទាំងនេះ ដោយឈរនៅលើគោលការណ៍នៃច្បាប់អន្តរជាតិ។

ទន្ទឹមនឹងនោះដែរ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ មានកម្មវត្ថុចម្បងមួយ គឺផ្តោតការសិក្សា និងស្រាវជ្រាវទៅលើនយោបាយអន្តរជាតិ និងព្រិត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលវិវត្តន៍នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះ។

ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិមានការពាក់ព័ន្ធយ៉ាងជិតស្និទ្ធទៅនឹងសង្គមវិទ្យា ចិត្តវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ទស្សនៈវិជ្ជា និង វិទ្យា សាស្ត្រ ដទៃ ទៀត ។

ខ. សារៈសំខាន់នៃការសិក្សាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

ផ្តល់ឲ្យយើងនូវពុទ្ធិដូចខាងក្រោម៖

 • ដឹងអំពីមូលដ្ឋានច្បាប់ទំនាក់ទំនងរវាងរដ្ឋមួយ នឹងរដ្ឋមួយទៀត
 • ដឹងអំពីនយោបាយការបរទេស និងឥទ្ធិពលរបស់រដ្ឋនីមួយៗ
 • ដឹងអំពីតថភាព និងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិ
 • ដឹងពីវិធីសាស្ត្រនៃការដោះស្រាយបញ្ហាជម្លោះអន្តរជាតិ

គ. កត្តា ៧ យ៉ាងដែលជម្រុញឲ្យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកើតឡើង

 • កត្តាភូមិសាស្ត្រ
 • កត្តាប្រជាជន និងសាសនា
 • កត្តាសេដ្ឋកិច្ច
 • កត្តាបច្ចេកទេស
 • កត្តាមនោគមន៍វិជ្ជា និងនយោបាយ
 • កត្តាការសម្របសម្រួល និងឥទ្ធិពល
 • កត្តាច្បាប់

វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ មកពីពាក្យថា វិទ្យាសាស្ត្រ + នយោបាយ

វិទ្យាសាស្ត្រ = ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើអ្វីមួយ។

នយោបាយ = ឬសគល់នៃពាក្យថា “នយោបាយ” គឺចេញមកពីភាសាក្រិចថា “Politika” ដែលមានន័យថាកិច្ចការទំនាក់ទំនងការងារក្នុងសង្គម។

ដូចនេះមានអ្នកទស្សនវិទូជាច្រើនបានឲ្យនិយមន័យ “វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ” ថាគឺជា៖

ន័យទី១៖ ជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើដំណើរការ គោលការណ៍ និងរចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលមួយ ឬ ស្ថាប័ននយោបាយមួយ។

ន័យទី២៖ តាមលោក Vladilen Semonovich Serbin បានឲ្យនិយមន័យថា វិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយ គឺជាវិជ្ជាដែលសិក្សាអំពីកិច្ចការទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័ននយោបាយ អង្គការនយោបាយ ដែលក្នុងនោះរួមមានរដ្ឋាភិបាល គណបក្សនយោបាយ អង្គការសង្គមនានា ពិសេសគឺសិក្សាទៅលើមុខងារ និងដំណើរការវិវត្តន៍របស់វា។ អាចនិយាយបានថា គឺជាវិទ្យាសាស្ត្រ ដែលសិក្សាអំពីជីវិតនយោបាយសង្គម ចំពោះគ្រប់បាតុភូតនយោបាយទាំងអស់ដែលកើតមានឡើង។

អំណាច

ន័យទី១៖ គឺជាលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលទៅលើអាកប្បកិរិយារបស់អ្នកដទៃ។

ន័យទី២៖ គឺការអាចធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយ ដែលគេមិនចង់ធ្វើ។

ន័យទី៣៖ លោក Ian Robertson និយាយថាអំណាចគឺជាសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព នៅក្នុងដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេច។

ន័យទី៤៖ លោក N.J. Demerath III និងលោក Gerald Marwell គឺជាសមត្ថភាពក្នុងការធ្វើអ្វីទៅបីជាមានឧបសគ្គ និងការរារាំងក៏ដោយ។

អំណាចមានដូចជា កម្លាំង ការបញ្ជុះបញ្ចូល រង្វាន់ ឬលុយ ព័ត៌មាន រូបសម្ផស្ស សមត្ថភាព និងអាវុធជាដើម។

ដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ ទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ ដោយលោកមូល វិចិត្រ

ប្រតិបត្តិ​ការណ៍​កម្ចាត់​ភាព​នៅ​លីវ

ដើរ​ក្នុង​ជីវិត​ជា​អ្នក​នៅ​លីវ

មុន​នឹង​និយាយ​អំពី​​របៀប​នៃ​ការ​ពិនិត្រ​ថា មនុស្ស​ដែល​យើង​កំពុង​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ស្នេហា​នោះ​សក្តិ​​សម​​ជា​ដៃ​គូ​ជីវិត​របស់​យើង យើង​ត្រូវ​ដឹង​ជាមុន​ថា អ្នក​នោះ​នៅ​លីវ​នៅឡើយ​សិន។ ភាព​តាន​តឹង​ដែល​មនុស្ស​វ័យ​ក្មេង​ភាគ​ច្រើន​កំពុង​តែ​ជួប​ប្រទះ​បច្ចុប្បន្ន​នេះគឺ ទោះ​បី​ជា​ពួកគេ​មាន​លក្ខណៈ​សម្បត្តិ​ល្អ​ប្រសើរ មាន​គោល​ដៅ​នៃ​ជីវិត​ច្បាស់​លាស់ ស្រឡាញ់​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ដើរ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​ដែល​ពោរពេញ​ដោយ​ព្រះវិញ្ញាណ​បរិសុទ្ធ​ដឹក​នាំ ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​បញ្ហា​ក្នុង​ជីវិត និង បញ្ហា​ខាង​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​ច្រើន ព្រម​ទាំង​ត្រៀម​ខ្លួន​រួច​រាល់​សម្រាប់​ការ​រៀប​ការ​ហើយ​ក្តី ក៏ពួកគាត់​នៅ​តែ​រក្សា​តំណែង​ជា​តួ​ឯក​នៅ​លីវ​ដដែល។

ដូច្នេះ ទាំង​នេះ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​ចង​ចាំ​ក្នុង​ចិត្ត នៅក្នុង​កំឡុង​ពេល​ដែល​អ្នក​​កំពុង​ស្វែង​រក​ភរិយា ឬ ស្វាមី​ដ៏ល្អ​ក្នុង​ជីវិត​បាន៖

 • បង្ហាត់​ខ្លួនឯង ឲ្យ​ក្លាយ​ទៅ​ជា​ប្រភេទ​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ចង់​រៀប​ការ​ជាមួយដោយ​ខ្លួន​ឯង​សិន​។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​រៀប​ការ​ជាមួយ​មនុស្ស​ម្នាក់​ដែល​មានសីលធម៌​ខ្ពស់ មាន​ទំនាក់​ទំនង​រឹង​មាំ​ជាមួ​យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ការងារ​នឹង​ធឹង និង​មាន​គោល​បំណង​ជីវិត​ច្បាស់​លាស់ នោះ​ជា​ការ​ល្អ ដែល​អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនុច​ទាំង​នេះ​នៅ​ក្នុង​ជីវិត​របស់​អ្នក​ជាមុន​សិន។
 • សុំ​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​តម្រង់​ផ្លូវ​នៃ​ជីវិត​របស់អ្នក។ ទ្រង់​នឹង​ផ្តល់​ឲ្យ​អ្នក​មើល​ឃើញ​ផ្លូវ​ដែល​អ្នក​ត្រូវ​រើស។ ទ្រង់​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​នឹង​អ្នក ហើយ​ទ្រង់​នឹង​បង្ហាញ​ផ្លូវ​ដល់​អ្នក​មិន​ខាន។
 • បង្ហាញ​ចេញ​នូវ​គោល​បំណង​របស់​អ្នក​មួយ​នេះ តាម​រយៈ​ការ​ស្លៀក​ពាក់ និង បញ្ចូល​នូវ​គំនិត​ច្នៃ​ប្រឌិត​ល្អៗ​ផ្សេង​ទៀត ដើម្បី​ឲ្យ​រូប​អ្នក​កាន់​តែ​មាន​ភាព​ទាក់​ទាញ។ តើ​អ្នក​បាន​ស្លៀក​ពាក់​ទាន់​សម័យ និង រក្សា​អនាម័យ​ខ្លួន​ប្រាណ​ដែរ​ឬទេ?
 • សូម​ប្រុង​ប្រយ័ត្ន​ពី​ទី​កន្លែង​ដែល​អ្នក​នឹង​ស្វែង​រក​ដៃគូ​អនាគត​របស់​អ្នក។ យើង​ធ្លាប់​បាន​ស្គាល់​ប្តី​ប្រពន្ធ​ជា​ច្រើន​ដែល​បាន​ស្គាល់​គ្នា​នៅ​តាម​ទី​កន្លែង​មិន​សមរម្យ​មួយ​ចំនួនដូច​ជា​នៅ​បារជាដើមនោះ ហើយ​ទើប​បាន​ដឹង​ជា​ក្រោយ​ថា​ពួកគេ​ទាំង​ពីរ​មិន​សក្តិ​សម​ជា​ប្តី​ប្រពន្ធ​នឹង​គ្នា​នោះឡើយ។ ដូច្នេះ​សូម​អ្នក​ស្វែង​រក​មនុស្ស​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន​ជា​គូរ​អនាគត​នៅ​កន្លែង​ដែល​សម​ស្រប​ និង ត្រឹមត្រូវទើប​ជា​ការ​ប្រសើរ។

ការ​ថែរក្សា​សត្វ


ជាញឹកញាប់​ណាស់​ ដែល​សត្វអាច​ផ្ទុក​មេរោគ ប៉ុន្តែ​វា​មិន​បាន​បង្ហាញ​អាការៈ​ជម្ងឺ​ឡើង​មក​ទេ។ វិធី​ចម្បង​ដែល​មេរោគ​អាច​ចម្លង​ចូល​មក​គឺ​ តាមរយៈ​ការ​បរិភោគ​មិន​ផ្ទាល់​ នូវ​លាមក​របស់​សត្វ​ទាំង​នេះ ដូច​ជាតាម​រយៈ​ការ​ចាប់​កាន់​ចំនីអហារ​ និង ទឹក ដោយ​ប្រើ​ដៃ​កខ្វក់ ឬ តាម​មាត់។​

សក់ និង ទឹក​មាត់​របស់​សត្វ​អាច​បង្ក​រជា​មេរោគហើយ​សាយ​ភាយ​ទៅ ក្នុង​ខ្យល់។ ដូច្នេះការ​រក្សា​ទុក​សត្វ​នៅ​កន្លែង​មួយ​ឆ្ងាយ​ពី​បរិស្ថាន​ផ្ទះ​ជាការ​សំខាន់ណាស់ ជាពិសេស​នៅ​ឲ្យ​ឆ្ងាយ​ពី​ផ្ទះ​បាយ។ ត្រូវរៀប​ចំទុក​ដាក់​លាមក​សត្វ​ឲ្យ​នៅ​ឆ្ងាយ​ពីផ្ទះ​ កប់​លាមក​សត្វ​ជាមួយ​គ្នា​នៅ​ក្នុងរណ្តៅ​ក្រោម​ដី។ ការ​ធ្វើ​បែបនេះ​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​សត្វ​មានសុខភាព​ល្អ ក៏​ដូច​ជា​ការ​ពារ​ពី​ការ​ឆ្លង​រោគ​ផ្សេង​ៗ​ផង​ដែរ។ ត្រូវ​លាង​ដៃ​ជា​និច្ច​ក្រោយ​ពី​ចាប់​កាន់​សត្វ​ទាំងអស់។

ការ​គ្រប់​គ្រងអាហារ​

ការ​ទុក​ដាក់​អាហារ​

រៀប​ចំ​កន្លែង​ស្អាត​បាត​មួយ​សម្រាប់ទុក​ដាក់​អាហារ​។ សូម​ប្រាកដ​ថា អាហារ​របស់​អ្នក​បាន​គ្រប​គម្រប​ត្រឹម​​ត្រូវ​។​

កុំ​ទុក​អាហារ​នៅ​កណ្តាល​វាល​ដោយ​មិន​គ្រប ព្រោះ​វា​អាច​ទាក់​ទាញ​សត្វ​ចង្រៃ​ទាំង​ឡាយ​ដូច​ជា​កណ្តុរ​។ កណ្តុរ​ជា​ប្រភព​នៃ​សត្វ​ចៃ​ឆ្កែ ហើយ​សត្វ​ចៃ​ឆ្កែ​អាច​ចម្លង​មេរោគ​នៅ​ពេល​ដែល​វា​ខាំ។

 

ការ​រៀប​ចំអាហារ​

លាង​សម្អាត​អាហារ​មុន​ពេល​ចម្អិន។ សូម​ប្រាកដ​ថា ប្រភព​ទឹក​ដែល​ប្រើ​ប្រាស់​សម្រាប់​លាង​គឺ​ជា​ទឹក​ស្អាត តាម​ដែល​អាច​រក​បាន រីឯដៃ​ដែល​ចាប់​កាន់​អាហារ​គួរ​តែ​លាង​សម្អាត​ដៃ​ឲ្យ​បាន​ញឹក​ញាប់​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​ចំអិន​អាហារ​។ ទាំង​នេះ​មាន​ជារួម​ដូច​ជា៖

–          ក្រោយ​ចេញ​ពី​បង្គន់

–          ក្រោយ​ចាប់​កាន់​អាហារ​ឆៅ

–          ក្រោយ​ការ​លាង​សំអាតគូថ​របស់​កូន​ក្មេង​

–          មុន​ពេល​ចាប់​កាន់​អាហារ

សូម​ប្រាកដ​ថា សម្ភារៈ​ចម្អិន​អាហារ​បាន​សម្អាត​រួច​រាល់​មុន​ពេល​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​ចម្អិន​។ Continue reading “ការ​គ្រប់​គ្រងអាហារ​”