បើក​លុយ

បើក​លុយ

គ្មាន​អ្វី​សប្បាយ​ជាង​ពេល​បើក​ប្រាក់​ខែ​នោះទេ នេះ​ជា​អនុស្សាវរីយ៍​ដ៏រីក​រាយ​ពេល​បើក​លុយ​ធ្វើ​ការ​ជាមួយ​មិត្ត​ភក្តិ​រួម​ការងារ ព្រម​ទាំង​ក្រោយ​ពេល​បើក​លុយ​ហើយ គឺ​ទៅ​ច្រៀង​ខារ៉ាអូខេ​ជាមួយ​មិត្ត​រួម​ការងារ! សប្បាយណាស់​ គឺសប្បាយ​ដែល​មាន​មិត្ត​ភក្តិ​ល្អៗ ^_^

រូប​ថត​អនុស្សាវរីយ៍ទាំង​នេះ​ថត​នៅ​ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១២

Advertisements

2 Replies to “បើក​លុយ”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s