ស្នាដៃកូនក្មែរ

នេះជា​ស្នាដៃ​របស់​ប្អូន​ប្រុស​ខ្ញុំ ក្នុង​ពិភព​ការងារ​ផ្នែក​ឌីសាញ សូម​ជួយ​គាំ​ទ្រ​ស្នាដៃ​របស់​កូនខ្មែរ របស់​យុវជន​ខ្មែរ និង​ ផលិត​ផល​ខ្មែរ។ យើង​ខ្ញុំ​រីក​រាយ​ស្វា​គមន៍​សម្រាប់​មតិ​កែលម្អ និង​ស្ថាបនា​ពី​អ្នក​ភូមិ​គ្រប់​ៗគ្នា!

Advertisements

2 Replies to “ស្នាដៃកូនក្មែរ”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s