លេខ​ហ៊ុង​ស៊ុយ​របស់​ខ្ញុំ

ចង់ប្រាប់ថា ថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ ព្រោះខ្ញុំបានអ្នកអានទាំងឡាយបានផ្តល់នូវលេខនេះមកឲ្យខ្ញុំ! ខ្ញុំត្រេកអរម្យ៉ាងទៀត គឺដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំបានចែករំលែកនៅប្លុកអន្ធការនេះ បានដឹងលឺដល់មនុស្សច្រើននាក់។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងចូលរួមកែលំអរ និង អភិវឌ្ឍន៍ប្លុកអន្ធការនេះឲ្យកាន់តែល្អថែមទៀត! មានប្លុកជាច្រើនមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍៍អានច្រើន ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្វីដែលខ្ញុំចែករំលែក ជាតម្រូវការរបស់អ្នកអានដូចប្លុកដទៃទៀតដែរ។ អរគុណណាស់! ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងជប់លៀងម្តងទើបបាន!

Advertisements

5 Replies to “លេខ​ហ៊ុង​ស៊ុយ​របស់​ខ្ញុំ”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s