អត្តសញ្ញាណជាតិ

អត្ត​សញ្ញាណ​ជាតិ​ គឺ​ជា​គ្រឿង​សម្គាល់​ ជា​ទី​អាង​នូវ​លក្ខណៈ​ពិសេសនិង​ដោយ​ឡែក​របស់​ជាតិសាសន៍​នី​មួយ​ៗ។ អត្ត​សញ្ញាណជាតិ​ខ្មែរ​រួម​មាន​ ទង់​ជាតិ ភ្លេង​ជាតិ​ ភាសា អក្សរ​ សិល្បៈ​ វប្បធម៌ អក្សរ​សាស្ត្រ ជំនឿ សាសនា ប្រពៃណី និង​ទំនៀម​ទម្លាប់​ជាតិ​សាសន៍​ផ្សេង​ៗទៀត ដែល​ឆ្លុះ​បញ្ចាំងនូវ​ ផ្នត់​គំនិត​ ទស្សនៈ និង​ចរិត​លក្ខណៈ​ជាតិ។

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s