សារពត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម

http://thepreynokor.wordpress.com/

ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​តាម​ដាន​សារពត៌មាន​នេះណាស់ ដែល​និយាយ​ពី កម្ពុជា​ក្រោម។ នៅ​ពេលនេះ​មាន​នៅ​លើ​ភូមិ​វើត​ប្រេស​យើងហើយ! តែ​គ្រាន់​តែ​អានបានហើយ កុំ​ឲ្យ​ចូល​ខាង​នយោបាយ​មាក់​ងាយ​រដ្ឋាភិបាល​ពេក ខ្ញុំ​អត់​ចង់​ឲ្យ​បា់ត់បង់​ប្លកល្អៗ អញ្ចឹងទេ! យល់? បាទ! អរគុណ​ច្រើន! ហើយ​ខ្ញុំ​សង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា នឹង​គាំ​ទ្រ​ប្លកមួយនេះ។

Advertisements

3 Replies to “សារពត៌មាន​ខ្មែរ​កម្ពុ​ជា​ក្រោម”

  1. ទោះ​ជា​គេ​សរសេរ​អំពី នយោបាយ​​ក៏​ខ្ញុំ​នៅ​តែ​ចូល​អាន​ដែរ តែ​មិន​ហ៊ាន​បញ្ចេញ​មតិ​ទេ

    Like

    1. ហ្នឹង! ខ្ញុំក៏ចឹងដែរ។ គ្រាន់តែដឹងទៅបានហើយ!

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s