វេបសាយ​ល្អ​ៗ

  • ទាញ​យក​សៀវភៅ​ប្រភេទ .jar សម្រាប់​អាន​តាម​ទូរស័ព្ទ៖

http://www.umnet.com/

http://www.umnet.com/downloads/mobile-ebooks.aspx

ប៉ុន្តែ​ដើម្បីអាច​ដោន​ឡូត​បាន​ ត្រូវ​ចុះ​ឈ្មោះជាមុនសិន ហើយការចុះឈ្មោះគឺងាយស្រួល និងមិនមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនទេ!

  • ស្តាប់ ទាញយក មើលបទចម្រៀងទាន់សម័យដែលមានថ្មីជារៀងរាល់​ថ្ងៃ៖

http://khsong.com/

  • វេបសាយ​ដែល​ផ្ទុក​សៀវភៅ​ល្អ​ៗជាច្រើនជាភាសាអង់គ្លេស៖

http://bartleby.com/

http://bartleby.com/fiction/

http://bartleby.com/nonfiction/

បើ​មាន​ច្រើន​ទៀត សូមជួយដាក់​បន្ថែម​ផង! ខ្ញុំចែកចាយឲ្យអ្នកភូមិ អ្នកភូមិចែកចាយឲ្យខ្ញុំវិញ! ហិហិ

 

 

Aug-cartoon

 

 

Advertisements

7 Replies to “វេបសាយ​ល្អ​ៗ”

    1. ខ្ញុំបានចូលមើលហើយ! ល្អមែន! អរគុណសម្រាប់ការចែករំលែក!

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s