រឿង មួយពាន់មួយយប់

ទាញយករឿងមួយពាន់មួយយប់ជាភាសាអង់គ្លេសខាងក្រោម (ចុចលើរូប)៖

1001 Nights

Advertisements

4 Replies to “រឿង មួយពាន់មួយយប់”

  1. មួយពាន់មួយយប់? ខ្ញុំហ៊ានឲ្យដល់ម៉ាម៉ឺនម៉ាយប់ ព្រមអត់?

    Like

    1. លេបដាប់ប៊លមីនរាល់ព្រឹកណាបង! ហើយពិសារបបររាវៗ ជាវិធីល្អជាងគេ។ 🙂

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s