អារម្មណ៍

ពេលនេះខ្ញុំកំពុងមានអារម្មណ៍ថា ខ្ញុំកំពុងខ្លាចខ្លួនឯងមែនទែន! ខ្ញុំមានអារម្មណ៍អ៊ីចឹងទៀតហើយ។ គេប្រាប់ខ្ញុំថា មនុស្សយើងមិនត្រូវរស់នៅផ្តេកផ្តួលតាមអារម្មណ៍ច្រើនពេកទេ! តែមិនគិតមិនបាន គិតហើយក៏ខ្លាច! ធ្វើខុសហើយ និយាយខុសហើយ! ខ្ញុំអត់ទោសឲ្យខ្លួនឯងមិនបានសោះ!

នេះជាអារម្មណ៍ផ្តេសផ្តាសមួយ សង្ឃឹមថាវានឹងបាត់ទៅនៅពេលឆាប់ៗនេះ!

Advertisements

One Reply to “អារម្មណ៍”

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s