ចាប់ផ្តើមស្អប់វើតប្រេស

មិនដឹងយ៉ាងម៉េចទេ បងប្អូននៅភូមិវើតប្រេសជួយគិតញ៉ុមផង ថាវាជាបញ្ហាដែលគួរដោះស្រាយឬអត់?

ញ៉ុមពិតជាធុញជាមួយវើតប្រេស ហើយនៅពេលនេះ តែមិនមែនបានន័យញ៉ុមធុញជាមួយគ្រប់គ្នាទេ គឺធុញនៅបញ្ហាដែលកើតឡើងជាមួយវើតប្រេស ដែលមានដូចតទៅនេះ៖

១. ញ៉ុមបាន​ព្យាយាមបង្កើតប្លក់ឲមិត្តរបស់ញ៉ុម​ ពីរបីប្លក់ហើយ តែអត់បានសម្រេចទាំងអស់ គាំងត្រង់ Confirmation Email Link គាំងស្ញេញ ប្រើអត់កើត…
ញ៉ុមគិតថាមកពីកំព្យូទ័រ ឬអ៊ីនធើណិតយឺត តែមិនមែនទេ ញ៉ុមប្រើនៅកន្លែងធ្វើការក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរ អ៊ីនធើណេតដើរលឿនក៏ដោយ។រហូតញ៉ុមសាកល្បងបង្កើតឲខ្លួនឯងលមើលចំនួនបួនដប់ប្លកទៀត ដោយប្រើអ៊ីម៉េសផ្សេងៗ នៅតែអត់ប្រយោជន៍…គេគិតមិនចង់ឲកូនខ្មែរប្រើប្លក់ខ្មែរទេឬអី?

២. ថ្មីៗនេះមានប្លកមួយចំនួនធំ ដែលញ៉ុមចូលលេងហើយបើកអត់ចេញ ទាល់តែព្យាយាមច្រើនដង់ណាស់បានចេញ ទោះអ៊ីនធើណេតលឿនយ៉ាងណាក៏ដោយ! sic

៣. ជាកំហុសផស់ញ៉ុមដែរ ដែលមិនបានសរសេរក្នុង Microsoft word ជាមុន គឺសរសេរក្នុងវើតប្រេសតែម្តង មានអី ដាក់ឲផ្សព្វផ្សាយហើយ បែរជាបាត់ ម្ខាស់ថ្លៃអើយ ញ៉ុមកាញាញ់ខួរអ់សហើយ ខំសរសេរសឹងស្លាប់!

ចឹងហើយបានជាមួយរយៈខ្លីនេះ ញ៉ុមមានអារម្មណ៍ថា វើតប្រេសហើយនឹងញ៉ុម មិនត្រូវគ្នាសោះ។ សង្ឃឹមថា គ្រប់គ្នាមិនជួបបញ្ហាដូចញ៉ុមចុះ…

លាទាំងឈឺចាប់
ពីឌីយ៉ា

Advertisements

33 Replies to “ចាប់ផ្តើមស្អប់វើតប្រេស”

  1. សួស្តី! ម្ចាស់ប្លកដ៏មានស្នាដៃម្នាក់ អរគុណដែលបានចូលលេងផ្ទះញ៉ុម! ញ៉ុមត្រេកអរណាស់ យ៉ាងហោចណាស់គ៏មិនសយដល់ថ្នាក់បើកប្លកខ្លួនឯងមិនបានដែរ! ហេងមួយក្នុងមួយពាន់គ្រោះថ្នាក់…:)

   Like

  2. សួស្តី ឌីយ៉ា ! ដូចជារអៀសចិត្តដល់ហើយដែលឌីយ៉ាហៅថា មានស្នាដៃ !! តាមពិតដូចជាអត់មានស្នាដៃអីផង !! រីករាយណាស់ដែលបានចូលលេងផ្ទះរបស់ឌីយ៉ា !! អូ អាឡុវសូមលាសិនហើយណា ព្រោះប្រញាប់ទៅវិញដោយសារអត់មានពីណានៅផ្ទះ ហិហិ :D!

   Like

 1. ចឹងមានតែមិត្តឌីយ៉ា គ្មាននិស្ស័យជាមួយ wordpress ហើយ ហិហិ
  រកញ៉ុមបង្ដើតអោយធានាថាបានភ្លាម ហិហិ
  ថាលេងទេ 😀

  Like

  1. បាទ! សួស្តីលោកគ្រូ! ញ៉ុមគិតថា បន្តិចទៀត បែបអស់ងៃឆុងហើយ! ចាំសិន

   Like

 2. ញ៉ុម​បាន​ជួប​បញ្ហា​មួយ​ចំនួន​ដែរ៖
  ១- ដាក់​វាចារ​ក្នុង​ពេល​ដែល​ញ៉ុម​កំពុង​ឡុក​សោះ តែ​បែជាចេញ​ឈ្មោះ​អ្នក​ផ្សេង
  ២- ដាក់វាចារ​អត់​ចេញ បើ​ទោះ​គេ​មិន​ចាំ​បាច់តម្រូវ​អោយ​អនុញ្ញាត​មុន​បោះពុម្ព​ក៏ដោយ
  ៣- វើត​ប្រេស​យើង​ឡូវ​ដូច​ជា​យឺត​ជាង​ធម្មតា ប្រហែល​ជា​មាន​កំណើត​ច្រើន​ពេក តែ​មេភូមិ​គ្មាន​ចំណូល​ ចឹង​គាត់​គ្មាន​វិធី​កែ​ខៃ​ទេ​ដឹង?

  Like

  1. ពិតណាស់វាដើរយឺតមកពី​វើតប្រេស បន្ថែមរបស់របរថ្មីៗច្រើនពេក ម្លោះហើយ ពេលយើងបើកវា វាទំរាំ ដាក់( load up ) អារបស់របរទាំងនោះ អាចឹងហើយបានវាយូរ ណាមួយ របស់ថ្មីៗ ច្រើនតែសំរាប់ កំព្យូទ័រ ដែលមានល្បឿនលឿន !

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s