ដោនឡូតបទគោរពទង់ជាតិ

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/km/a/a0/Nokoreach.ogg

Advertisements

2 Replies to “ដោនឡូតបទគោរពទង់ជាតិ”

  1. អរគុណឌីយ៉ា! កំពុងរកដែរហ្នឹង ឥឡូវមកដល់ល្មម តែសម្លេងដូចជាមិនសូវច្បាស់!

    Like

    1. ហិហិ ចេះ​តែ​ដាក់​លេង​ៗ​ទៅ​ គ្រាន់​បាន​នឹក​ឃើញ​អនុ​ស្សាវរីយ៍​កាល​នៅ​រៀន​បឋម។

      Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s