ម្ចាស់ប្លក់មូលមិត្តសិក្សាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ

រយៈពេលបីង៉ៃហើយដែល ខ្ញុំប្របាទមានជំងឺផ្តាសាយធ្ងន់ធ្ងរ។ សូមបញ្ចាក់ថាមិនមែនផ្តាសាយបក្សី ឬផ្តាសាយជ្រូក ឬផ្តាសាយចង្រិតអីទេ។ គឺផ្តាសាយធំ។ សព្វង៉ៃនេះកំពុងតែដេកគ្រលំភួយក្នុងផ្ទះ និងអោយបងស្រីកោសខ្យល់អោយ។ សង្ឃឹមថាខានស្អែកប្រលង មិនអីទៅចុះ! ប្រសិនបើមិនទៅលេងផ្ទះអ្នកជីតខាងវើតប្រសេ សូមអនុមោទនាផងចុះ។ បាយ បាយ មួយរយៈសិន

Advertisements

4 Replies to “ម្ចាស់ប្លក់មូលមិត្តសិក្សាមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ”

 1. ផ្តាសាយធំមិនអីទេ កុំអោយតែផ្តាសាយ HIV ដូចហ៊ុនសែន ដឹងតែពីងៃងាប់ចឹង

  Like

  1. អរគុណ Mr Rithy! ដែលបានចូលលេង។ រឿងប្រលងអាចជាប់និទ្ទេស អេ សំរាប់អក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេស តែខាងសំណង់ស៊ីវិលពិបាកបន្តិចហើយ….
   ជូនពរប្អូនដូចគ្នា។ ប្អូនមានបានរៀន html ខ្លះទេ ព្រោះបានដឹងថាប្អូនចូលចិត្តខាងតែទឹកកកណឹង។

   Like

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s